Et år, 163 bøger og 150.000 kroner senere

I dag er det præcis et år siden, at jeg udgav min første Kindle-bog. Siden er der kommet yderligere 162 titler til. Og jeg har rundet 150.000 kroner i omsætning. Derfor synes jeg også, at det må være passende at gøre status over året, der gik.

Indholdsfortegnelse

Den 28. august sidste år lå min bog om lokal SEO klar til salg hos Amazon.

Sidenhen har jeg så udgivet yderligere 162 bøger inden for en lang række forskellige nicher; fra diæter til boligindretning.

Men også på en lang række andre områder er der sket meget, siden jeg startede op med en enkelt bog. De vigtigste ting, vil jeg også fortælle lidt om i dette indlæg.

Hver måned har jeg ført regnskab og kommet med mine månedlige statusopdateringer, der har vist, hvordan det er gået for den enkelte måned. Nu vil jeg så samle alle mine tal til en årlig statusopgørelse med en lang række nøgletal omkring downloadede bøger, indtægter og udgifter.

Endelig har jeg naturligvis også lært en hel masse om publicering af bøger hos Amazon; og internet marketing generelt. De vigtigste punkter vil jeg dele sidst i indlægget, hvor jeg også vil kigge lidt på, hvad fremtiden bringer for mig på Amazon-fronten.

Så sæt dig godt til rette og gør klar til en indlæg, der runder de 4.000 ord.

Inden vi går i gang, vil jeg lige gøre opmærksom på, at enkelte tal vil være estimerede på baggrund af historikken. Jeg kan se de eksakte tal for downloads, salg osv. for august måned. Og jeg har også indtjeningen for august sidste år til og med juli i år.

Men da Amazon først endeligt gør op, hvad man tjener på en bog i midten af den efterfølgende måned, er det ikke muligt at finde den eksakte indtjening pr. bog for august i år. Derfor vil det være baseret på tidligere tal. Men med 11 måneders erfaring kommer jeg nok ikke til at ramme helt ved siden af.

Året der gik

Det hele startede med, at jeg havde skrevet en gratis bog på dansk om lokal SEO. Den fandt jeg på, at jeg gerne ville udgive hos Amazon.

Efter at have lagt opgaven op hos Elance, fandt jeg en oversætter, som kunne oversætte den til engelsk.

Jeg fik også lavet en forside til bogen, og samlet kom hele projektet til at koste mig 1.300 kroner.

I slutningen af august var bogen så klar til salg hos Amazon. Og efterfølgende startede arbejdet med at markedsføre den ved bl.a. at udgive den gratis i fem dage.

Her et år efter har den tjent sig selv hjem; sådan cirka halvanden gang. Og den ligger da også nummer 1 hos Amazon, hvis man søger på ”lokal SEO”.

Derefter tog det fart med udgivelserne af nye bøger. Godt en måned senere var jeg på ni bøger, i slutningen af oktober var jeg på 25 bøger og i december (kort inden juleaften) rundede jeg de første 50 bøger.

Sidenhen er det gået endnu stærkere med udgivelseshastigheden. I april rundede jeg 100 bøger og her i august er jeg kommer op på over 150.

I alt er jeg nu oppe på 163 bøger; hvilket i gennemsnit betyder, at jeg har udgivet en ny bog hver gang der er gået to dage og seks timer.

I august sidste år havde jeg en indtjening på ni kroner. Måneden efter var jeg oppe på 573 kroner. Sidenhen gik det bedre. I januar rundede jeg de fem cifre i månedlig indtjening; hvor jeg tjente godt 10.000 kroner mere end i december.

Efterfølgende er det gået lidt op og ned med den foreløbig bedste indtjening på over 22.000 kroner i juni.

De konkrete tal kigger vi nærmere på lidt senere i dette indlæg.

Hele vejen igennem er jeg også blevet hjulpet godt på vej af den generelt stigende dollarkurs; der stort set kun er gået opad.

I starten fik jeg designet mine bogforsider af en fyr på Fiverr. Men jeg har altid godt kunne lide grafisk arbejde. Og jeg syntes også, at mange af mine forsider rent grafisk mindede meget om mange af de andre selvpublicerede bøger hos Amazon.

Så i løbet af november besluttede jeg mig for at begynde at designe mine egne forsider. Og sidenhen har jeg faktisk ændret forsiderne på de gamle bøger også, så alle forsider er designet af mig selv.

I starten stod jeg for alt markedsføringen selv. Men i slutningen af december besluttede jeg mig for at finde en VA (virtuel assistent), som kunne overtage arbejdet. Hun startede i januar, og efter et par uger var hun nogenlunde selvkørende.

I dag sørger jeg stadig for at gøre bøgerne klar til Amazon. Og jeg beslutter også, hvilke bøger hun skal markedsføre hvornår. Men alt det praktiske omkring af markedsføre de gratis bøger og skaffe anmeldelser står hun for.

Og det var været en uvurderlig hjælp. Specielt i de to perioder i vinters og i sommerferien, hvor jeg har været ude at rejse i hhv. seks og tre uger. I min verden er det noget af det tætteste, som man kommer på en passiv indkomst; arbejde der bliver lavet én gang kombineret med outsourcing af de praktiske opgaver.

Jeg har efterhånden også fundet nogle faste skribenter. I løbet af året har ni forskellige skribenter bidraget med bøger til mig.

Størstedelen af bøgerne kommer dog fra de tre skribenter, som jeg har været mest glad for.

Min mest produktive skribent fandt jeg helt tilbage i september sidste år. Hun har sidenhen bidraget med godt to bøger om ugen til $85 pr. bog. Det har bragt hende op på 98 bøger i alt; og givet hende en indtægt på $8.330. For en filippiner er det vist ikke en helt dårlig indtægt.

Jeg havde også fundet en anden god skribent; en journalist fra Rumænien, som kun skulle have $25 pr. bog. Hun nåede at skrive 17 bøger for mig, inden hun desværre fik et andet arbejde i marts, så hun ikke havde tid til skrive ved siden af.

Heldigvis har jeg fundet en anden dygtig skribent fra Malawi, som leverer en bog om ugen til mig for $65 pr. bog. Indtil nu er det blevet til 21 bøger til en samlet pris på $1.365

Så med disse to faste skribenter, har jeg mit (foreløbige) ”skribenthold”, som kan levere i gennemsnit tre bøger hver uge.

I marts tog jeg et væsentligt spring ind på markedet for fysiske bøger.

Her begyndte jeg at udgive ”print on demand” paperbacks hos det Amazon-ejede firma Createspace.

I den første måned udgav jeg mine 19 bedst sælgende Kindle-bøger som paperbacks. Sidenhen er der kommet en række bøger yderligere til, og indtægterne fra Createspace har bidraget væsentligt til mine samlede indtægter; uden at jeg har skulle gøre det helt store andet end, at gøre dem klar til tryk. Det specifikke paperback-indtægter kigger vi på om lidt.

For at øge mine indtægter yderligere forsøgte jeg mig også med affiliate-links i mine rejsebøger tilbage i april. Det blev dog en dundrende fiasko, hvor jeg havde ét klik (og ingen salg) efter et par uger. Så de blev hurtigt fjernet igen.

To gange har jeg haft problemer med Amazon, fordi jeg på den ene eller anden måde krænkede et andet forlags varemærke. Første gang var i november, hvor jeg udgav en bog med titlen ”The Missing Dropbox Manual”.

Det syntes jeg var en god titel. Desværre var O’Reillys forlaget enig i den betragtning; og de havde derfor varemærkebeskyttet den, så de kunne bruge den til en række IT-bøger.

Jeg fik dog hurtigt løst det med O’Reillys, som bare ønskede, at jeg ændrede titlen. Og efter lidt tung dansen med Amazon var alt i den skønneste orden igen.

Anden gang i februar var værre. For her lukkede Amazon rent min konto fuldstændig i et par dage.

Denne gang handlede sagen om, at jeg havde udgivet en bog om en specifik diæt, som Dr. Phil åbenbart havde patent på.

Jeg var ikke den første (ud over Dr. Phil), som skrev om diæten. Men jeg havde tilsyneladende solgt så godt, at folkene bag ham var blevet opmærksom på mig.

Så her måtte jeg skrive en mail til Amazon, hvor jeg højt og helligt lovede aldrig at krænke et varemærke igen. Og efter et par (meget lange) dage var min konto åbnet igen.

Jeg måtte naturligvis også tage bogen af markedet; selvom jeg egentlig ikke mente, at jeg krænkede noget i forhold til de mange andre diæt-bøger. Heldigvis havde bogen allerede nået at tjene sig hjem tre gange. Der er tilsyneladende mange penge i kombinationen af slankekure og et kendt navn.

Den sidste, væsentlige ting skete i sidste måned, hvor Amazon valgte at ændre deres afregningsmodel for udlån af Kindle-bøger. Tidligere blev man betalt per bog, der blev udlånt.

Men fra 1. juli ændrede det sig til, at man nu blev betalt per side, der rent faktisk blev læst i bogen. Og det har betydet en kraftig nedgang i indtægten fra udlån af Kindle-bøger.

Salg

Det første, som jeg vil kigge på er, hvor mange Kindle-bøger, som jeg har solgt i løbet af det år, som jeg har været i gang.

I alt har jeg solgt 6.305 Kindle-bøger. Fordelt over 365 dage, giver det i gennemsnit lidt over 17 bøger pr. dag.

Men dette tal dækker naturligvis over store udsving i de forskellige måneder.

I min bedste salgsmåned (februar) solgte jeg i alt 851 bøger; svarende til over 30 bøger pr. dag. Omvendt solgte jeg ingen bøger i august sidste år, hvor min lokal SEO bog var til salg i fire dage. Og jeg solgte 33 bøger i september.

Her er en grafisk oversigt over mine salg i de forskellige måneder.

Salg

Der er naturligvis også store udsving i, hvor meget de enkelte bøger har solgt. Min bestseller har i alt solgt 277 Kindle-bøger. Og den udkom i starten af november, så det er på lidt under 10 måneder.

Omvendt er der fem bøger fra september sidste år, der hver især endnu ikke har rundet de 20 salg i alt. Så naturligvis er tiden en faktor; men der er også bare bøger, der stort set ikke sælger.

Udlån

Kigger vi på udlån, så lavede Google jo afregningsmodellen om pr. 1. juli. Så derfor er tallene kun for de første 10 måneder.

I alt er mine bøger blevet udlånt 4.680 gange. Fordeler vi det ud over de 10 måneder, er det godt 15,5 bøger pr. dag.

Men igen er der store udsving fra måned til måned. I august sidste år havde jeg ét udlån, og i september havde jeg 23. Omvendt havde jeg 805 i februar.

De samlede udlån kan ses i grafen her.

Udlån

Den bog, der har været udlånt mest, har været udlånt 212 gange. Samtidig er det også en af mine bedst sælgende bøger med i alt 231 salg. Så her er der en tydelig sammenhæng imellem salg og udlån; med 48 % udlån.

Sådan behøver det dog ikke at være. Min bog om lokal SEO er blevet solgt 102 gange men kun udlånt 70; altså 41 % udlån. Andre bøger er helt nede på omkring 20 % udlån; inklusiv en del af de bøger, der sælger rigtig godt. Der er altså bøger, som folk gerne vil eje.

Det omvendte er også tilfældet. Her har jeg bøger, hvor udlån står for over 70 % af de samlede, betalte downloads. Det er typiske ”inspirationsbøger”, som folk kun behøver at læse én gang.

Gratis downloads

For at få gode placeringer hos Amazon er det nødvendigt med mange downloads. Og den nemmeste måde at få mange download på er ved at give sine bøger væk.

Det kan jeg gøre i fem dage hver 90. dag. Så nogle af de ældste bøger har jeg altså nået at give væk fire gange i løbet af det sidste år.

Og i alt er det blevet til rigtig mange gratis downloads sammenlagt.

Helt præcist er mine bøger blevet hentet gratis 163.302 gange. Og med 163 bøger er det i gennemsnit omkring 1.000 gratis downloads pr. bog.

Her er en graf over gratis downloads pr. måned.

Gratis download

Men igen er der naturligvis meget store udsving. Mine seneste par bøger har endnu ikke været gratis. Omvendt er en af mine bøger hentet 6.457 gange. Alene i december (første gang den var gratis) nåede den op på 5.021 downloads; hvilket da også uden sammenligning er flest gratis downloads for en bog i en enkelt måned.

De to andre perioder er den blevet downloadet hhv. 1.113 gange og 323 gange. Så der er noget, der tyder på, at ”nyhedens interesse” har været stor.

Createspace

I marts begyndte jeg at udgive paperbacks på Createspace. Og på det godt halve år, der sidenhen er gået, er jeg nået op på i alt 1.074 salg. Med forbehold for diverse valutakurser giver det en samlet indtjening på kr. 28.598.

Du kan se en samlet graf over mine Createspace-indtægter her.

Createspace

Jeg har nu 89 bøger hos Createspace; hvoraf nogle af de nyeste slet ikke har solgt noget endnu. Til gengæld har min bedst sælgende titel solgt for næsten 4.000 kroner. Men det er så også mere end dobbelt så meget som nummer to på listen over bedst sælgende bøger.

Generelt er der dog en klar tendens til, at bøger der sælger godt på Createspace, også har gjort det godt på Kindle. Svaret på det skal nok findes i en kombination af populære emner og gode placeringer hos Amazon.

Mange læsere af mine bøger

Lægger vi alle tallene sammen for salg, udlån, gratis downloads og paperbacks, er der rigtig mange mennesker, som har læst mine bøger.

Eller de har i hvert fald anskaffet dem. Om de har læst dem er jo svært at svare på.

I alt er mine bøger blevet hentet 175.361 gange. Dertil skal lægges et ukendt antal udlån i juli og august (som jeg ikke mere får tal for af Amazon).

Og her står de gratis downloads naturligvis for en stor del af den samlede sum; mere præcist for 93 %.

Det betyder så også, at hver gang der er 100 mennesker, som læser mine bøger, så er der kun syv af dem, som rent faktisk har betalt til mig.

Umiddelbart kunne det lyde som en dårlig forretning. Men på grund af de 93 %, som downloader gratis, får jeg bedre placeringer, flere anmeldelser osv. Og i den sidste ende er det dem, der giver de 7 % salg/udlån.

Et par forbehold

Nu kommer det interessant. For i den sidste ende handler det om, at der skal penge i kassen. Og der er kommet en del penge ud af det i løbet af det sidste år.

Inden jeg kommer med tallet, bliver jeg dog lige nød til at tage et par forbehold.

Når jeg har lavet mine regnskaber, så har jeg taget udgangspunkt i en månedlig gennemsnitskurs for de forskellige valutaer.

Denne kurs er beregnet i forhold til den måned, hvor mine bøger rent faktisk er blevet solgt.

Men da jeg først får pengene udbetalt senere, er beløbet omregnet til danske kroner i praksis lidt højere, da valutakurserne generelt har været stigende.

Det forhold har jeg ikke taget højde for. Men det har helt sikkert været gavnligt for min indtægt; også selvom mine udgifter (der afregnes i US-dollars) naturligvis også er steget.

Samtidig kender jeg kun antallet af solgte bøger og læste sider for august. Jeg ved ikke, hvor meget Amazon kommer til at betale mig pr. bog. Så beregningerne for denne måned må derfor nødvendigvis tage udgangspunkt i, hvad jeg fik pr. bog i sidste måned.

Samlede indtægter

Med disse forbehold er mine samlede indtægter følgende:

Kindle-salg: kr. 82.513
Kindle-udlån: kr. 43.192
Createspace: kr. 28.598

I alt: kr. 154.303

På de 365 dage, som jeg har været i gang, har jeg altså tjent kr. 154.303; hvilket giver omkring 423 kroner pr. dag.

Dette tal dækker naturligvis over store udsving. I de fire dage i august sidst år tjente jeg i alt ni kroner. Og i september blev det omkring 19 kroner pr. dag.

Omvendt tjente jeg i februar (hvor jeg ikke havde Createspace-bøger) godt 627 kroner pr. dag. Og i juni var jeg oppe på 711 kroner (inklusiv Createspace).

Indtægter per bog

Omregner vi i stedet det til indtægter pr. bog, så har jeg i gennemsnit tjent knap 950 kroner pr. bog.

Men igen er det en meget overordnet gennemsnitsbetragtning. For nogle bøger er blevet solgt i mange måneder, mens andre er helt nye.

Der er dog også gamle bøger, der stort set ikke har tjent noget.

En af mine bøger fra september sidste år har f.eks. tjent under 200 kroner; og er derfor stadig en underskudsforretning.

Omvendt har jeg en bog fra midten af juni, der allerede har tjent sig selv hjem i forhold til, hvad det har kostet at få den skrevet. Sammenlagt har knap halvdelen af alle bøgerne indtil nu tjent flere penge, end de har kostet.

Som med så meget andet, så gælder 80/20-reglen også her. Enkelte bøger står for en meget stor del af de samlede indtægter.

Den uden sammenligning bedst sælgende bog (både Kindle og Createspace) har indbragt næsten 9.000 kroner; svarende til 5,7 % af de samlede indtægter. Og en del andre bøger ligger på den fornuftige side af de 6.000 kroner; hvilket giver en andel på over 4 % af de samlede indtægter for dem.

Udgifter

Desværre er der jo ikke kun indtægter. Der er også udgifter forbundet med at sælge bøger hos Amazon.

I hvert fald hvis man gør det på den måde, som jeg har gjort, hvor jeg har outsourcet en stor del af arbejdet.

Det har naturligvis betydet en del udgifter i hele perioden.

Omvendt har det også gjort det muligt at skalere i det omfang, som jeg har gjort. Så uden så store udgifter havde jeg heller ikke haft så store indtægter.

I alt har det kostet mig omkring kr. 78.166 at få skrevet de 163 bøger. Det giver en udgift pr. bog på omkring 480 kroner.

Ud over skribenter har jeg også haft udgifter til markedsføring af mine bøger; først og fremmest til min VA. Siden hun blev ansat i januar, har dette beløbet sig til i alt kr. 47.250.

Lægger vi disse to tal sammen, så kommer vi op på en samlet udgift på 125.415.

Overskud

Min samlede indtægt var som bekendt på 154.303 kroner. Så trækker vi udgifterne fra dette tal, kommer vi op på et samlet overskud indtil nu på kr. 28.887

I praksis er det nok lidt højere, da jeg har betalt mine udgifter med det samme; men haft indtægterne senere.

Derved har jeg generelt fået en højere dollar-kurs end på beregningstidspunktet.

Et samlet overskud på under 2.500 kroner pr. måned i gennemsnit lyder naturligvis ikke af meget. Dette tal dækker dog over et større underskud i starten (hvor der ikke var mange indtægter) og et fornuftigt overskud de seneste måneder.

Allerede tilbage i november var der første gang overskud for den specifikke måned. Og i februar kom der så samlet overskud for alle månederne.

Du kan overskuddet på nedenstående graf (blå er det månedlige overskud og orange er det samlede overskud).

Overskud

Samtidig er det jo også værd at huske på, at en stor del af udgifterne er ren investering i fremtiden.

Udgifterne til skribenterne kommer kun én gang pr. bog; men de bliver (forhåbentlig) ved med at sælge i mange måneder fremover.

Også udgifterne til min VA er en investering. For den markedsføring, som hun laver, skal helst bidrage til bedre placeringer og flere anmeldelser; og derved flere salg.

Så hvis jeg stoppede med at udgive flere bøger i dag og kun betale min VA, ville jeg kunne spare omkring 6.000-8.000 kroner pr. måned. Og så ville regnestykket se mere fornuftigt ud.

Opretholder jeg på bare 15.000 kroner (hvilket ikke burde være urealistisk i en del måneder fremover), vil jeg efter at min VA er betalt, have en indtægt på 9.000-10.000 kroner. Og det er i næsten ren passiv indkomst; hvor jeg kan arbejde med andre projekter ved siden af.

Om det bliver aktuelt i praksis, vil jeg komme ind på sidst i dette indlæg. Først vil jeg dog lige kigge lidt på, hvad jeg har lært i løbet af det sidst års tid.

Hvad har jeg lært?

Efter et år er jeg blevet meget klogere på Kindle-markedet; og online markedsføring i det hele taget.

En del af de mere generelle ting vidste jeg i virkeligheden godt. Men derfor er det alligevel meget godt nok at blive mindet om dem en gang imellem.

Først og fremmest har jeg lært, at hvis man tager en metode og holder fast i den (i stedet for at hoppe fra den ene ”gyldne ting” til den anden), så får man også resultater.

Jeg startede min Kindle-karriere med at se nogle videoer på Udemy, læse nogle blog-indlæg og høre nogle podcasts. Og derefter kastede jeg mig over det.

Undervejs har jeg naturligvis optimeret lidt på metoden. Og sidenhen er der også kommet en VA til, som laver en stor del af arbejdet. Men i store træk gør jeg det samme, som jeg gjorde for et år siden.

En anden ting, som jeg lærte (igen) i sidste måned er, at man også skal passe på med at lægge alle æg i en kurv. Da Amazon ændrede deres betalingsgrundlag for udlån af Kindle bøger, mistede jeg en del penge på den konto.

Det er der desværre ikke så meget at gøre ved; udover at sørge for, at alle ens indtægter ikke kommer fra den samme kilde.

I Amazon-sammenhæng gør jeg mig delvist uafhængig ved også at udgive paperbacks; dog hos et Amazon-ejet firma.

Desuden tjener jeg også penge ved siden af via mine affiliate-sites. Og jeg har også andre projekter i støbeskeen, der på ingen måde involverer Amazon.

På det overordnede plan har jeg også fået rigtig meget erfaring med outsourcing; både i forhold til en fast VA og projektorienteret outsourcing (via Elance).

Da jeg startede for et år siden, havde jeg tidligere arbejdet med VA’er fra Filippinerne.

Men jeg havde stort set ikke brugt Elance før. Sidenhen har jeg brugt over $11.000 der.

Det har gjort, at jeg er bedre til at skille de gode freelancer fra de dårlige. Og så har jeg i øvrigt fundet ud af, at man sagtens kan presse dem på prisen.

Det, at jeg har designet mine egne forsider selv de seneste 10 måneder, har også gjort, at jeg har fået en masse træning i grafisk design; træning der også kommer mig til gode i andre sammenhænge. Jeg har lært en del effekter i Photoshop, og så er jeg også blevet klogere på brug af fonte.

I Kindle-sammenhæng har en vigtige lærdom været, at man skal passe på med varemærker. To gange har jeg været ved at få lukket min konto på den baggrund. Så lektionen her er, at hvis der er den mindste risiko, så er det bedre at finde et andet emne.

Og der er masser af emner at tage fat på; hvilket fører mig hen til den sidste, vigtige lærdom. For jeg har fundet ud af, hvor vigtig søgeordsanalyse er; og hvor uforudsigelig den også er. For bøger, som jeg forventede mig meget af, har ikke altid solgt så godt. Og andre bøger har overrasket positivt.

Men først og fremmest er lektien, at ting, der ”sælger” hos Google, ikke nødvendigvis sælger hos Amazon. Kvinder køber ikke bøger om, hvordan de kommer af med appelsinhud (15 betalte downloads siden september sidste år); de googler og finder information på nettet.

Så information fra Google kan ikke direkte overføres til en Kindle-bog; det lever sit eget liv hos Amazon.

Hvordan ser fremtiden ud?

Nu hvor jeg har rundet de 150 bøger, er jeg også begyndt at overveje, hvordan fremtiden ser ud i Amazon-sammenhæng.

For jeg har haft fine indtægter; men der har også været mange udgifter til skribenter og VA.

Disse udgifter kunne jeg naturligvis have sparet ved at gøre det hele selv. Men så havde det bare ikke været hverken skalerbart eller delvist passivt.

Efterhånden er der dog ved at være så mange bøger, at det bliver et problem for min VA at følge med i forhold til at markedsføre de gratis bøger.

Så jeg overvejer derfor, hvornår ”nok er nok”. Planen er stadig, at jeg skal runde de 200 bøger. Men derefter vil jeg også begynde at overveje, om jeg skal stoppe med at udgive nye bøger.

Jeg vil naturligvis beholde min VA, som stadig skal stå for markedsføringen. Men når jeg ikke får skrevet flere bøger, vil jeg også spare udgifterne til skribenter.

Og samtidig vil min indkomst være fuldstændig passiv, da jeg ikke får noget at skulle arbejde med selv.

Det vil dog være naivt at tro, at min indkomst forbliver uændret. Formodentlig vil den falde noget, når der ikke kommer nye bøger. Men kan den bare lægge sig på et fornuftigt niveau, uden at jeg skal gøre noget arbejde selv, vil det også være helt fint.

Når jeg beslutter mig for at stoppe med at udgive flere bøger, vil jeg naturligvis skrive om det i et indlæg. Men indtil da vil jeg arbejde videre ind i år 1 mod de i første omgang 200 bøger.

6 reaktioner

  1. Det er et noget omfattende spørgsmål, som du stiller der 🙂

   Men kort fortalt kigger jeg på, hvad der allerede sælger hos Amazon – og hvor der ikke er alt for stor konkurrence.

   Du kan ikke se, hvor meget en bog sælger. Men du kan se dens relative placering i forhold til alle de andre bøger. Og så gælder det om at finde et emne, hvor der er en del bøger, der ligger relativt lavt (som tommelfingerregel under 100.000).

   Samtidig skal konkurrencen ikke være alt for stor. Så en søgning på søgeordet skal helst ikke give alt for mange (relevante) bøger. Er der mange resultater for en søgning, så er det muligt at niche ned – f.eks. “paleo for xxx” eller “xxx forbeginners” etc.

 1. Hej Morten,

  Rigtig godt indlæg.
  Jeg sidder selv i e-bogsmarkedet og har tænkt mig at benytte Amazon.
  Dog er jeg havnet i en problematik, der indebærer, at Amazon ikke udbetaler til en dansk konto.
  Har du en international konto, eller hvordan adminestrerer du den del af forretningen?

  1. Hej Søren.

   Tak skal du ha’.

   Jeg har ingen problemer med at få Amazon til at udbetale til min almindelige danske bankkonto.

   I starten (før de tilbød at udbetale til Danmark) fik jeg en check. Men nu kommer pengene bare ind på min konto hver måned.

   Så det burde også kunne lade sig gøre for dig.

   Mvh. Morten.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *


Min Bucket-Liste
 • Besøge 100 lande (besøgt 106) (januar 2020)
 • Bestige Kilimanjaro
 • Se kirsebærtræerne blomstre i Japan
 • Trekke til Mount Everest Base Camp
 • Overnatte på et ishotel
 • Køre i tog fra Danmark til Tibet
 • Se Formel 1 i Monaco
 • Opleve karnevallet i Rio (igen) – og deltage
 • Rejse til øerne i Stillehavet
 • Se kæmpepandaer (marts 2015)
 • Køre i bil fra Danmark til Istanbul
 • Se nordlys (november 2016)
 • Sejle igennem Panama-kanalen
 • Køre Østersøen rundt i bil (august 2017)
 • Opleve fly lande og lette på Sint Maarten (marts 2016)
 • Se sneaber i Japan
 • Køre til Las Vegas ved skumringstid
 • Opleve en bjergetape i Tour de France (juli 2018)