I juni måned opnåede jeg en rekordhøj indtægt på mine Amazon bøger. Måneden efter valgte Amazon så at ændre sin afregningsmodel; hvilket fik mine indtægter til at falde med over en fjerdedel.

Amazon rapport – juni og juli 2015Juni måned var en rigtig god måned for mig. Og det skyldes først og fremmest, at jeg solgte rigtig mange paperback.

På mange punkter var juli en næsten lige så god måned.

En enkelt ”detalje” i Amazons afregningsmodel gjorde dog, at mine indtægter fra den ene måned til den anden faldt med 27 %.

Forklaringen får du lige om lidt. Men lad os først lige kigge på tallene for de to måneder.

Tal for juni og juli

På grund af ferie i juli måned kommer tallene for begge måneder samlet i dette indlæg. Først tager vi indtægterne for mine Kindle bøger.


Kindle – juni

Nye bøger: 11
Bøger i alt: 133

Salg: 669 stk. – kr. 8.897
Udlån: 637 stk. – kr. 5.751
Gratis: 7.818 stk.

Indtjening i alt: kr. 14.647
Sidste måned: kr. 14.049
Forbedring: kr. 598 (4 %)

Kindle – juli

Nye bøger: 14
Bøger i alt: 147

Salg: 625 stk. – kr. 8.415
Udlån: 16.132 sider – kr. 633
Gratis: 8.868 stk.

Indtjening i alt: kr. 9.048s
Sidste måned: kr. 14.647
Forbedring: kr. -5.599 (-38 %)


Som det fremgår af regnskabet, så faldt mine Kindle-indtægter med 38 % imellem juni og juli. Og forklaringen skal findes i den lille ændring, hvor der i stedet for ”stk” står ”sider” ud for ”Udlån”.

Amazon afregningsmodelFor Amazon har valgt at ændre afregningsmodellen for udlån fra antal udlånte bøger til antal læste sider i de udlånte bøger.

Det har kostet mig et tab på over 5.000 kroner fra juni til juli; lig med et fald i udlånsindtægten på 89 %.

Og så hjælper det jo ikke meget, at tallene for salg er stort set de samme igennem de to måneder.

Mine tanker omkring den ret afgørende ændring af afregningsmodellen kommer om lidt. Men lad os lige tage tallene for mine paperbacks først.


Createspace – juni

Nye bøger: 13 stk.
Bøger i alt: 53 stk.

Salg i alt: 283 stk.

Indtjening: kr. 7.402
Sidste måned: kr. 4.227
Forbedring: kr. 3.175 (75 %)

Createspace – juli

Nye bøger: 7 stk.
Bøger i alt: 60 stk.

Salg i alt: 264 stk.

Indtjening: kr. 7.091
Sidste måned: kr. 7.402
Forbedring: kr. -311 (-4 %)


Endnu en gang viste Createspace sig fra sin gode side med en stigning på 75 % fra maj til juni.

Createspace salgTil gengæld var der imellem juni og juni et lille fald i indtægten for første gang, siden jeg startede med at udgive paperback-bøger.

Men det er på ingen måde noget alarmerende og kan muligvis henføres til sommerferien.

Og det er faktisk yderst interessant at se, hvor nemt man kan få en væsentlig ekstraindtægt på papirudgaven; uden anden indsats end lidt opsætning på et kvarters tid.

Jeg regner lidt på tallene om et øjeblik. Men først tager vi lige en oversigt over de samlede indtægter for juni og juli.


Samlet indtægt – juni

Kindle: kr. 14.647

Createspace: kr. 7.402

I alt: kr. 22.049
Sidste måned: kr. 18.275
Forbedring: kr. 3.774 (21 %)

Samlet indtægt – juli

Kindle: kr. 9.048

Createspace: kr. 7.091

I alt: kr. 16.139
Sidste måned: kr. 22.049
Forbedring: kr. -5.910 (-27 %)


For første gang røg jeg i juni måned over 20.000 kroner; hvilket først og fremmest kan tilskrives mine øgede Createspace-indtægter, der stod for godt en tredjedel af de samlede indtægter.

I juli måned faldt mine indtægter så drastisk. Der var et lille fald i både salg af Kindle-bøger og paperbacks. Men den væsentligste årsag skal findes i den nye afregningsmodel for udlån af Kindle-bøger.

Hvor meget giver en bog?

I juni måned solgte jeg 669 Kindle-bøger, hvilket gav mig en indtægt på 8.897 kroner. Omregnet giver det en indtægt kr. 13,30 pr. bog. De samme tal for juli er hhv. 625 solgte bøger, 8.415 kroner i indtægt og en indtægt pr. bog på kr. 13,46.

Kigger vi på indtægterne for Createspace så solgte jeg 283 bøger i juni og 264 bøger i juli. Det gav hhv. 7.402 kroner og 7.091 kroner. Omregnet til indtægter pr. bog er det hhv. kr. 26,15 og kr. 26,86.

Indtægt per bogDet vil sige, at mine indtægter for en solgt paperback er næsten dobbelt så stor som en solgt Kindle-bog.

Men hvor godt sælger paperbacks i forhold til Kindle-bøger? Lad os kigge lidt på tallene for de bøger, der var til salg i hhv. hele juni og juli.

I juni måned solgte jeg 606 ”gamle bøger” fordelt på 122 titler. Og i juli solgte jeg 578 ”gamle bøger” fordelt på 133 titler. Det betyder, at jeg solgte hhv. 4,97 bøger pr. titel og 4,35 bøger pr. titel.

Kigger vi i stedet på paperbacks, så solgte jeg 280 bøger i juni måned; fordelt på 40 ”gamle titler”. Det samme tal for juli er hhv. 211 bøger fordelt på ”gamle” 53 titler. Omregnet giver det 7 solgte bøger pr. titel i juni og godt 4 bøger pr. titel i juli.

Nu er det lidt svært at holde disse to tal direkte op imod hinanden, da jeg jo først og fremmest har lavet mine mest populære Kindle-bøger om til paperbacks. Og samtidig er der nok også ”nyhedens interesse”, når der kommer nye bøger på markedet; hvilket faldet i antal solgte bøger pr. titel fra juni til juli også tyder på.

Men der er ingen tvivl om, at der er en god forretning i at tilbyde ens bøger som paperbacks også.

Amazons nye afregningsmodel

En god forretning er der til gengæld ikke i Amazons nye afregningsmodel (i hvert fald ikke for mig).

Tidligere har jeg faktisk følt, at det gav rigtig god mening at tilbyde sine bøger til udlån; da der sikkert er en del mennesker, som gerne vil låne, men som ikke vil købe.

Denne fidus er til gengæld helt forsvundet. I juli måned gav udlån mig 633 kroner; hvilket som tidligere nævnt var et fald på 89 %.

Amazon ny afregningDa Amazon ikke mere oplyser antallet af udlånte bøger, kan jeg desværre ikke sammenligne tallene imellem juni og juli direkte.

Men i juli blev der sammenlagt læst 16.132 sider i mine bøger; hvilket giver godt 4 øre pr. læste side.

Der blev sammenlagt læst 1.178 sider i den bog, der blev læst mest i. Det gav en indtægt på godt 46 kroner. Til sammenligning havde samme bog givet en udlånsindtjening på godt 153 kroner i juni måned.

Og i juni måned blev den mest udlånte bog hentet 27 gange; hvilket gav en indtægt på godt 244 kroner. Til sammenligning blev der læst 561 sider i bogen i juli; og indtægten for det var 22 kroner.

Disse to bøger solgte i juni for hhv. 200 kroner og 262 kroner. Og salget var i juli på hhv. 293 kroner og 335 kroner.

Udlånsindtægterne for juni måned udgjorde hhv. 43 % og 48 % af de samlede indtægter for de to bøger. I juli måned var dette tal faldet til hhv. 7 % og 6 %. Så der er ikke noget at sige til, at den nye afregningsmodel koster dyrt.

Hvorfor ikke droppe udlån?

Så hvorfor ikke bare droppe at låne bøgerne ud og så kun sælge dem i stedet? For der skal jo ikke mange ekstra salg ind for at opveje de tabte indtægter for udlån.

Udlån af bøgerMed en salgsindtægt pr. bog på godt 13 kroner, skulle der i juli måned kun være solgt godt 47 bøger ekstra; svarende til en stigning i salget på godt 7,5 %.

Det burde umiddelbart være muligt. Men desværre er det bare ikke helt så enkelt.

For Amazon har gjort udlån af bøger til en integreret del af deres ”KDP Select”; der igen er en integreret del af min markedsføring.

For ”KDP Select”-programmet giver også mulighed for at udgive sine bøger gratis i op til fem dage hver 90. dag. Og det er en væsentlig del af den måde, som jeg skaffer både bedre placeringer og flere anmeldelser på.

Og hos Amazon er det alt eller intet; ikke noget med bare at vælge det, som man gerne vil have. Så desværre må jeg bare acceptere, at jeg nok kommer til at tage en indtægtsnedgang; og at jeg ikke kan gøre noget ved det.

Konen og æggene

Da jeg arbejdede mere med affilate-marketing, end jeg gør i dag, var jeg meget afhængig af Google; hvilket kostede mig en del penge, da penguin-opdateringen ramte Danmark.

Alle æg i en kurvDerfor har jeg også været meget bevidst om, at det samme var tilfældet med mine Kindle-bøger; bare med et afhængighedsforhold til Amazon i stedet.

Indtil nu har det været fint nok, for jeg har sagtens kunne acceptere deres ”regler”.

Men når de så kommer med sådan en væsentlig ændring, kan det pludselig mærkes, hvordan det er kun at have én kunde; på samme måde som i en almindelig virksomhed, hvis en af de helt store kunder forsvinder.

Jeg har dog igennem længere tid gået med planer om at starte andre projekter, der intet har med hverken Amazon eller Google at gøre; så jeg kan differentierer mig og derved ikke være så afhængig af én spiller.

Og da min Amazon-forretning efterhånden er så selvkørende, at jeg har tid til overs til andre ting, er det sandsynligvis noget, som jeg går i gang med meget snart. For det er jo ikke til at sige, hvordan Amazon-markedet kommer til at se ud i fremtiden.

VN:F [1.9.22_1171]

Rating: 4.0/5 (4 votes cast)
Amazon rapport – juni og juli 2015, 4.0 out of 5 based on 4 ratings
Written by Morten Elm